-

Persoonlijke en professionele achtergrond

Om u idee te geven met wie u te maken heeft tijdens uw behandeling, treft u onderstaand mijn homeopathisch 'CV' en een klein stukje over mezelf aan.

Persoonlijke achtergrond

Mijn beweegreden om homeopathie te beoefenen is om mensen concreet te helpen. Ik heb me ten doel gesteld om zoveel mogelijk kennis te vergaren en deze kennis om te zetten in de praktijk. Een professionele en concrete werkwijze vind ik prettig maar uiteraard verlies ik daarbij de menselijke kant niet uit het oog. Ik streef ernaar om een balans te vinden tussen de medische / klinische kant van genezen en de menselijke / empathische kant. Het mooie van homeopathie vind ik dat de hele mens betrokken wordt in het genezingsproces en niet maar één bepaald aspect (hetzij fysiek, emotioneel of mentaal). Ook is het bijzondere van homeopathie dat het niet dwingt of een mening oplegt: met een correcte keuze van het middel gebeurt er wat er gebeuren moet zonder dat dat afhankelijk is van persoonlijke visies en wensen.

Professionele achtergrond

Eigen seminars, cursussen en opleiding

Ik organiseer zelf regelmatig seminars en lesdagen. Sinds 2006 organiseer ik lesdagen over de software die veel homeopaten gebruiken. De nascholingen worden verzorgd door het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie. Voor actuele nascholingen kijk op de pagina over nascholingen.

Voor mensen die graag homeopaat willen worden heb ik samen met verschillende mensen een opleiding opgezet die gebaseerd is op professionaliteit, beproefde en consequente methoden en efficientie. Wilt un klassiek homeopaat worden kijk dan eens op de website van het Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie bij het onderdeel Opleiding.

Voor niet-homeopaten organiseerde ik een cursus bij de Volksuniversiteit zodat men meer inzicht kan krijgen in wat homeopathie is, hoe het werkt en hoe men zelf het een aantal klachten kan behandelen met behulp van homeopathie. Tevens geef ik zo nu en dan lezingen voor groepen mensen over een specifiek onderwerp. Meer hierover vindt u op de cursus / voorlichting pagina.

Seminars voor anderen

In 2004 heb ik een zesdaags seminargeorganiseerd met Dr. Farhad Adajania, een collega van Dr. Farokh Master. Tijdens het seminar werden verschillende onderwerpen zoals gynaecologische, pediatrische en dermatologische klachten besproken en werd uitgebreid ingegaan op theorie, symptomatologie, geneesmiddelenkennis en chronische ziekten aan de hand van veel papercases. Met enige trots kan ik melden dat dit seminar erg goed werd ontvangen bij de deelnemers. Ik heb ook een tweede seminar voor Dr. F. Adajania, dit keer samen met zijn collega Dr. J. Dhingreja, proberen te organiseren maar vanwege omstandigheden kon dit niet door gaan.

Verder help ik bij het organiseren van seminars voor de stichting Archive for Homeopathy en assisteer ik tijdens de in Nederland.

Meer over georganiseerde seminars leest u in het archief van seminars.

Docent

Van 2010 tot en met 2012 heb ik wekelijks les gegeven op de ANZN aan studenten die kiezen om het beroep van klassiek homeopaat onder de knie te krijgen. Het lesmateriaal heb ik zelf samengesteld en afgestemd op de praktische aspecten van het vak van klassiek homeopaat. Ik ben gestopt gestopt met lesgeven voor de ANZN en ben zelf begonnen met een opleiding. Deze opleiding heet Opleidingscentrum Klassieke Homeopathie en biedt inmiddels verschillende activiteiten en mogelijkheden voor zowel de beginnende homeopaat als de praktiserende homeopaat. Dit is onder andere:

Stichting Archive for Homeopathy

De stichting Archive for Homeopathy heeft zich als doel gesteld om informatie te verzamelen van symptomen die door bepaalde homeopathische middelen genezen zijn. Ik probeer mijn steentje aan deze stichting bij te dragen in de vorm van ondersteuning bij de organisatie, techniek en inhoud van het project en de seminars.

Samenwerkingsverband huisarts Den Haag

Vanaf januari 2009 ga ik 2 keer per maand naar een huisarts in Den Haag om elkaars kennis te delen. Een gedeelte van de tijd ben ik aanwezig bij de reguliere behandeling van de patiëntenkring van de huisarts. Een ander gedeelte zal ik patiënten behandelen met behulp van klassieke homeopathie en daarover het een en ander toelichten. Klik deze link voor meer informatie over samenwerkingsverband met deze huisarts (afspraken, locatie, etc.).

Radio, TV, artikelen, publicaties en lezingen

Een jaar lang heb ik elke woensdagmiddag rond 12:45 uur een onderwerp in het jongeren radioprogramma Nens in de middag (Royaal FM) besproken. Ook heb ik een zeer kort interview gedaan voor het radio programma 4FM Actueel en BNN Op reis. De opnamen kunnen nog eens beluisterd worden via de media pagina.

Ter begeleiding van de radiogesprekken schreef ik elke week ook een uitgebreid artikel. Op het moment lukt het niet om wekelijks een nieuw artikel te schrijven maar ik probeer enige regelmaat hierin te houden voor zover mogellijk.

Ook ben ik twee keer voor het programma RTV10+ door Vivian Boelen geïnterviewd over de onderwerpen griepprik en insectenbeten.

Verder heeft De Telegraaf en de Flair mij benaderd voor een artikel.

Alle publicaties en media kunt u nog bekijken via de media pagina.

Boeken

Ik heb een kleine bijdrage geleverd aan het boek van Dr. Farokh Master 'Clinical observations of Children's remedies'. Tevens heb ik meegeholpen om een klein stukje van het boek Synthesis te vertalen naar het Nederlands.

Tevens heb ik een kleine bijdrage geleverd bij het schrijven van het boek Levels of Health van George Vithoulkas en Erik van Woensel, Classical Homeopathy Evidence Based Medicine deel 1 en deel 2 van Erik van Woensel.

Stagebegeleider & studiegroepen

In de afgelopen jaren zijn er studenten van verschillende opleidingen geweest die mij hebben verzocht of het mogelijk is om stage te lopen om zo meer praktijkervaring op te doen. Aangezien ik het heel belangrijk vind dat studenten voldoende ervaring op kunnen doen en vooral op een betrouwbare en verantwoorde manier aan hun praktijk beginnen heb ik hieraan meegewerkt. Er is altijd een strikte scheiding tussen de stageactiviteiten en de normale behandeling van patiëenten doordat stagaires altijd zelf voor hun patiënten zorgen.

Archibel

Tijdens mijn studie kreeg ik steeds meer contact met het bedrijf Archibel S.A. en ben ik ook meer gaan samenwerken met dit internationaal georiënteerd bedrijf. Archibel S.A. is één van de belangrijkste producenten van homeopathische software (Radar en Encyclopaedia Homeopathica) en een repertorium (Synthesis). Mijn bijdrage bestond met name uit het controleren, wijzigen, aanvullen en toevoegen van symptomen en informatie over geneesmiddelen en het testen van de software programma's. Ook geef ik regelmatig adviezen en nieuwe ideeën door.

Eigen educatie, stage en andere studieactiviteiten

Opleiding

Ik was aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH) maar ben sinds 2022 overgestapt op de Nederlandse Organisatie van Klassiek Homeopaten (NOKH). De reden hiervoor is dat de NOKH beter aansluit bij mijn wens om klassieke homeopathie te promoten en stimuleren. Conform de eisen van alle beroepsvereniging heb ik een vijfjarige opleiding klassieke homeopathie doorlopen. Aangezien ik me verder wilde ontwikkelen heb ik besloten om verschillende extra activiteiten te ondernemen tijdens en na mijn studie. Nog steeds heb ik goed en persoonlijk contact met enkele van de hieronder vermelde personen en overleg dan ook mocht ik twijfelen of advies nodig hebben.

International Academy of Classical Homeopathy - Complete Course - Griekenland (Alonissos)

De video opleiding van de IACH in Nederland (zie hieronder) vond ik zo zinvol dat ik besloten heb om in de zomer van 2008 te beginnen aan de volledige opleiding (klik op de link voor gedetaileerde informatie) in Griekenland onder leiding van George Vithoulkas zelf. Toegevoegde waarde is dat de homeopaat die op dit moment tot de top behoort daar actief les geeft. Er is veel live casuïtiek en het lesprogramma is behoorlijk zwaar. De opleiding duurt 3 jaar en is een belangrijke stap naar een Master of Science (MSc) titel in de homeopathie.

International Academy of Classical Homeopathy - Video Course - Nederland (Groesbeek)

Sinds 2004 is het mogelijk om in Nederland een driejarige opleiding te volgen die georganiseerd is door de International Academy of Homeopathy (I.A.C.H.) onder leiding van George Vithoulkas. Omdat ik met zijn methodiek in Griekenland al goede ervaringen had opgedaan heb ik besloten deze opleiding te volgen. De beste opnamen van de lessen van George Vithoulkas aan gevorderde studenten uit de hele wereld worden, onder begeleiding van Erik van Woensel, getoond tijdens 6 weekeinden per jaar. Tijdens de opleiding wordt verwacht dat men regelmatig opdrachten maakt. Deze opleiding is zeker een verdieping van de kennis die ik tijdens de verplichte opleiding heb opgedaan en is een compleet geheel van geneesmiddelenkennis, theorie en praktijk. Inmiddels heb ik de opleiding met succes afgerond en ben ik trotse eigenaar van het internationaal erkend diploma.

Clinical training course - India (Mumbai)

Gedurende vier weken heb ik in Mumbai (India) een Clinical Training Course onder leiding van Dr. Farokh Master gevolgd. Dit bleek een zeer goede leerervaring te zijn waarbij ik vooral veel praktische ervaring heb opgedaan. Tijdens die 4 weken ben ik actief betrokken geweest bij de behandeling van patiënten (zo'n 10 uur per dag), zowel in de homeopathische praktijk van Dr. Farokh Master als in ziekenhuizen en bij patiënten thuis. Ook heb ik verschillende keren les gehad van collega's van Dr. Farokh Master. Het niveau van homeopathie in India is veel hoger dan het niveau in Nederland en het geniet daar dan ook een veel hoger aanzien.

Open teaching course - Griekenland (Alonissos)

Verder ga ik ongeveer een keer per jaar een week naar Alonissos om daar onder leiding van G. Vithoulkas tijdens een Open Teaching Course een groot aantal casuïstieken te bestuderen en te bespreken. Er worden verschillende eerdere consulten via video opnamen getoond voordat het live consult plaats vind. Het is uiteraard een zeer leerzame ervaring in een prachtige omgeving.

Congres: Second prescription & Psychriatic cases - Duitsland (Lübeck)

Dr. Andre Saine sprak tijdens dit congres met betrekking tot het onderwerp 'The Second prescription & psychiatric cases'. Tijdens dit vierdaagse seminar besprak Dr. Saine uitvoerig over allerlei aspecten van het bijstellen van de behandeling en het behandelen van psychiatrische patiënten, vanuit zowel zijn eigen ervaring als die van oude klassieke leermeesters van de homeopathie. Indrukwekkend was met name de live casus van een psychiatrisch patiënt met borderline problematiek.

Seminar: Objectieve symptomen m.b.t. gedrag / klachten urinewegen - België (Elewijt)

Op uitnodiging van een toenmalige docent van de Belgische Vereniging van Artsen ben ik een weekeinde naar Elewijt (België) geweest om daar een korte en specifieke cursus over objectieve symptomen m.b.t. gedrag en problemen op het gebied van de urinewegen te volgen.

Bijscholing en overige seminars

De beroepsvereniging eist dat leden zich regelmatig bijscholen. De volgende bijscholingen en seminars heb ik gevolgd:

 • Jaarlijkse bijscholing georganiseerd door Erik van Woensel. Het accent tijdens deze de bijeenkomsten ligt op de praktische problemen waar men tijdens de behandeling tegenaan loopt. Deze bijscholing vind 10 keer per jaar plaats.
 • Farokh Master - International Materia Medica summer course (13-14 september 2009)
 • Erik van Woensel - Long term treatment (28 maart 2009)
 • Archive for Homeopathy - Case Conference (9 mei 2009)
 • Erik van Woensel - Long term treatment (22 november 2008)
 • Archive for Homeopathy - Case Conference (15 november 2008)
 • Farokh Master - Treatment of Advanced Pathology with Small Remedies (15-16 september 2007)
 • Erik van Woensel - Miasma dag (9 april 2005)
 • Farokh Master - Live cases and case analysis techniques (26 maart 2005)
 • Farokh Master - Live case supervision (2005)
 • Luc DeSchepper - The second prescription following Hahnemann's way (2004)
 • Farokh Master - Live cases, materia medica and repertorium (2004)
 • Arjen Pasman - De mind als "sleutel" om tot de keuze van een medicijn te komen (2003)
 • Frans Vermeulen - Er is meer dan homeopatische materia medica (2003)

 

 

Nieuws

Copyright 2012-2024 Klassieke Homeopathie Rob Willemse - webdesign Lutra Design