-

Veelgestelde vragen over homeopathie

Staat uw vraag er niet bij dan neem gerust contact op (zie contact pagina voor e-mail adres of telefoonnummer). Meer informatie vindt u ook bij de artikelen. Er is ook een RSS feed beschikbaar zodat u automatisch op de hoogte kan blijven van alle nieuwe informatie op deze website.

Klassieke homeopathie

De behandeling

Wat is klassieke homeopathie?

Klassieke homeopathie is een natuurlijke geneeswijze die de individualiteit van de patiënt hoog in het vaandel heeft staan. Voor mensen die goed opletten is het duidelijk dat niet iedereen op dezelfde manier last heeft van een bepaalde ziekte. Of omgekeerd gezegd: iedereen is op zijn eigen manier ziek, al gaat het soms om nuance verschillen. Door een zo goed mogelijk passend homeopathisch middel te vinden dat afgestemd is op uw specifieke klachtenpatroon wordt de natuurlijke balans in uw lichaam hersteld. Volgens de homeopathie wordt ziek zijn namelijk beschouwd als een verstoring van uw balans. Door die verstoring gaat uw lichaam klachten produceren op het fysieke, emotionele en/of mentale vlak. Kenmerkend is ook dat er altijd maar één middel tegelijk wordt gegeven omdat bekend is wat dat middel doet en men achteraf beter kan inschatten wat het effect van het middel is.

Zijn er verschillende soorten van homeopathie?

Nadat homeopathie zo'n 200 jaar geleden ontstond zijn er steeds meer vormen en afsplitsingen bij gekomen. Vandaar dat op een gegeven moment de term klassieke homeopathie in gebruik werd genomen om daarmee de oorspronkelijke vorm van homeopathie aan te duiden. Dat wil overigens niet zeggen dat de klassieke homeopathie dan ook stil is blijven staan. De klassieke methode is weliswaar oorspronkelijk maar er heeft natuurlijk wel een ontwikkeling plaats gevonden. Naast klassieke homeopathie bestaat op dit moment vooral de klinische en complex homeopathie. Klinische homeopathie is een vorm van homeopathie die minder af gaat op de individuele kenmerken van de ziekte en meer standaard recepten gebruikt voor bepaalde klachten. Complex homeopathie mengt verschillende homeopathische middelen in de hoop dat op zijn minst één van de middelen iets doet. Vaak wordt complex homeopathie op dezelfde manier toegepast als klinische homeopathie waardoor de individuele aspecten naar de achtergrond verdwijnt. Klassieke homeopathie is de oorspronkelijke vorm van homeopathie en complex en klinische homeopathie zijn ontstaan uit een behoefte aan een simpele oplossing of systeem om mensen homeopatische middelen te geven. Helaas werkt klinische en complex homeopathie niet in de zin van genezen (slechts in enkele gevallen is het genezend, in de meeste gevallen slechts onderdrukkend of verlichtend).

Werkt homeopathie met kruiden?

Homeopathie werkt inderdaad met kruiden en andere planten maar daarnaast ook met veel andere grondstoffen zoals bijvoorbeeld mineralen en dierlijke producten. Daarnaast is de kruidengeneeskunde vooral gebaseerd op de bio-chemische werking van planten terwijl homeopathie gebruik maakt van de energetische werking van middelen.

Hoe werkt homeopathie?

Het is heel lastig om daar een goed antwoord op te geven. Er zijn veel theorieën maar in grote lijnen is men het er wel over eens dat ziekte een situatie is waarbij iets uit balans is. Zo'n onbalans kan door verschillende oorzaken ontstaan en kan permanent of tijdelijk zijn. Als de verstoring permanent is dan spreken we over een chronische ziekte. Als de verstoring door het lichaam op den duur weer zelf gerepareerd wordt dan is er vlg. de homeopathie sprake van een acute (= tijdelijke) ziekte. De symptomen die ontstaan door de verstoring, zijn voor de homeopaat aanwijzingen in de richting van het juiste middel. Het juiste homeopathische middel kan de onbalans herstellen door het organisme het spreekwoordelijke zetje in de rug te geven. Vandaar dat u homeopathische middelen niet dagelijks in hoeft te nemen omdat ze het genezingsproces als het ware 'opstarten' of op de juiste momenten het lichaam 'motiveren'.

Waarom worden er tijdens de consulten zoveel vragen gesteld?

Voor mij is het belangrijk dat ik uw individuele manier van ziek zijn begrijp. Zo is het mogelijk dat u hoofdpijn heeft en daar meer last van heeft in het weekeinde terwijl een andere patiënt meer last van de hoofdpijn heeft tijdens het lezen. Ik ben geïnteresseerd in uw hele klachtenpatroon, de omstandigheden en de oorzaken omdat in die gegevens mogelijk een aanwijzing zit voor het juiste middel. Daarom probeer ik alles even af te tasten en dieper in te gaan op dat wat belangrijk is. Een andere reden waarom ik sommige vragen stel is om te bepalen of er misschien van een medisch probleem sprake is dat beter uitgezocht moet worden (door de huisarts). Misschien vindt u het vreemd dat ik naar veel dingen vraag die schijnbaar niets te maken hebben met de klacht waarvoor u behandeld wil worden. Daarvoor heb ik verschillende redenen: bepaalde combinaties van klachten kunnen een aanwijzing zijn voor een middel, uw mentaal / emotionele kant kan heel belangrijk zijn of ik wil aan de hand van bepaalde gegevens een middel uitsluiten (een voorbeeld: als u uitgesproken koudbloedig bent dan valt een bepaalde groep middelen af omdat die middelen beter passen bij warmbloedige mensen).

Kan ik een consult ook per email doen?

Zie hiervoor het artikel 'Diagnose, email consulten en zelfzorgmiddelen'.

Hoe wordt een homeopaat wijs uit al die symptomen?

Omdat ik met u nogal wat bespreek tijdens een homeopathisch consult krijg ik natuurlijk ook veel informatie te verwerken. Om hieruit wegwijs te komen probeer ik de symptomen te analyseren op belangrijkheid voor de keuze van het homeopathisch middel. Dat betekend dat ik symptomen die verklaarbaar en nagenoeg altijd bij een bepaalde diagnose voorkomen minder belangrijk vind dan klachten en kenmerken die karakteristiek voor uzelf zijn, heel intensief zijn en/of moeilijk of niet verklaarbaar. Als u bijvoorbeeld last heeft van duizeligheid terwijl dit een van de bijwerkingen van uw medicatie is, dan is duizeligheid in uw geval heel verklaarbaar. Of stel dat u een abces heeft. Deze zal waarschijnlijk pijn doen zoals bij iedereen met een abces. Dus is pijn bij een abces geen typerend symptoom en dus ook niet goed bruikbaar. Na het rangschikken van de informatie ga ik proberen een goed middel te vinden aan de hand van de belangrijkste symptomen. Zie ook deze vraag.

Welke rol speelt de diagnose bij klassieke homeopathie?

Zie hiervoor het artikel 'Diagnose, email consulten en zelfzorgmiddelen'.

Hoe zoekt een homeopaat naar het juiste middel?

De informatie die ik krijg tijdens het consult ga ik eerst analyseren en maak ik een rangschikking van belangrijk (voor de keuze van het homeopathisch middel) naar minder belangrijk. De belangrijkste informatie zoek ik op in een zogenaamd repertorium. Daardoor blijven er vaak maar een paar middelen over die ik overweeg. Deze groep middelen bestudeer ik in verschillende materia medica's (zie deze vraag of het artikel) om op die manier een middel te kiezen. Dit middel moet zo veel mogelijk (maar in ieder geval de belangrijkste) van uw symptomen dekken.

Met welke klachten kan ik terecht bij een homeopaat?

De meeste mensen denk en dat alleen fysieke, eenvoudige chronische klachten met homeopathie behandeld kunnen worden. Het scala aan klachten dat goed met klassieke homeopathie te behandelen is echter groter:

 • Mentale / emotionele problemen (bijv. verdriet, angsten, fobieën, etc.).
 • Gedragsproblemen (met name bij kinderen).
 • (Semi-)acute klachten.
 • Chronische fysieke klachten.
 • Problemen die ontstaan na een bepaalde vervelende ervaring of ziekte (bijv. sinds u ziek bent geweest altijd moe zijn, gevolgen van shockerend nieuws, etc.).
 • Algemene klachten (vermoeidheid, niet lekker in je vel zitten, etc.).
 • Bijwerkingen van reguliere behandeling, m.a.w. ondersteunen van reguliere therapie of ingrepen.

U ziet dat heel veel mogelijk is met klassieke homeopathie. De mate van effectiviteit van de behandeling hangt van verschillende factoren af, onder andere: hoe lang heeft u de klachten, wat is de achtergrond van de klachten, hoe zijn de omstandigheden en heb ik voldoende informatie om het juiste middel te kunnen kiezen.

Wat kan niet behandeld worden met homeopathie?

Uiteraard is niet alles te behandelen met behulp van homeopathie. Het eerste waar u aan kan denken zijn klachten waarbij een chirurgische ingreep noodzakelijk is, vergevorderde stadia van ziekten, levensbedreigende situaties, etc. Dat wil niet altijd zeggen dat klassieke homeopathie daarbij geen enkele rol kan spelen. Een botbreuk moet bijvoorbeeld behandeld worden in het ziekenhuis maar het genezen van de breuk kan versneld worden door een homeopathisch middel. Ook bij andere operaties kan homeopathie helpen om weer sneller op de been te zijn of vervelende gevolgen te verminderen of te voorkomen. Bij vergevorderde stadia van ziekten kan klassieke homeopathie ook ondersteunend werken.

Wie heeft de meeste baat bij homeopathie?

In principe heeft iedereen baat bij de behandeling met klassieke homeopathie. De behandeling kan u ondersteunen bij andere behandelingen of als enige behandeling voor vele klachten ingezet worden. Zie ook deze vraag over wat er behandeld kan worden.

Hoe weet ik dat het homeopathisch middel werkt?

Vaak is dat afhankelijk van de patiënt en de aard van de klachten. Meestal is het zo dat u per saldo meer energie krijgt en u zich beter gaat voelen. Al zouden de klachten in eerste instantie niet veel veranderen, u krijgt wel het gevoel er beter mee om te kunnen gaan. Na een tijdje zult u ook merken dat de klachten veranderen. Vaak volgens een bepaald patroon: het belangrijkste / meest recente eerst. Het kan zijn dat u ook een tijdelijke intensivering van de klachten mee maakt die na een heel korte periode weer verdwijnt waarna het genezingsproces doorzet. Sommige patiënten merken heel snel en duidelijk een verandering, bij andere mensen gaat het geleidelijker. Deze laatste groep patiënten merken eerst dat de frequentie en intensiteit van de klachten af neemt.

Wat is het verschil tussen een homeopaat en homeopathisch arts?

Een homeopathisch arts is vaak een arts die zich naderhand heeft laten omscholen tot homeopaat. Dit heeft natuurlijk bepaalde voordelen zoals over het algemeen een grotere medische kennis. Van de andere kant zijn klassiek homeopaten meer bedreven in de homeopathische kant van de behandeling en individualiseren ze meer. De niet-arts homeopaat is namelijk minder geneigd tot klinische homeopathie (zie deze vraag).

Kan ik homeopathisch behandeld worden tijdens de reguliere behandeling?

In de meeste gevallen is dat zeker mogelijk en misschien zelfs wenselijk. Met behulp van homeopathie kunt u op zijn minst de behandeling ondersteunen om zo vervelende bijwerkingen te verminderen en de genezing te versnellen. Wel is van belang dat er in de gaten moet worden gehouden of de reguliere medicatie niet verminderd moet worden omdat minder nodig is. Bijvoorbeeld sommige mensen met een hoge bloeddruk merken dat de bloeddruk zakt door de homeopatische behandeling en als dat het geval is dan zou dus ook de medicatie moeten worden aangepast. Dit is natuurlijk altijd in overleg tussen diegene die de medicatie voorschrijft en de patiënt.

Wat is het verschil tussen reguliere geneeskunde en klassieke homeopathie?

Klassieke homeopathie houdt veel rekening met het individu als geheel. Dat wil dus zeggen dat ik aandacht besteed aan uw complete ziektebeeld, oorzaken en persoonlijkheid tijdens de behandeling. Ik fixeer me niet op een klein onderdeel van uw lichaam zoals dat wel vaak gedaan wordt in de huidige reguliere geneeskunde. Verder is het grootste verschil dat de homeopaat probeert de oorzaak van de klachten weg te nemen door de balans te herstellen. Dit in tegenstelling tot reguliere geneeskunde waarbij vaak na de diagnose overgegaan wordt tot symptoombestrijding. Voor u betekent dit in de praktijk dat u geen last heeft van eventuele langdurige bijwerkingen, u ook geholpen kan worden als er geen eenduidige medische diagnose gesteld kan worden, niet alleen de klachten aangepakt worden maar dat u ook lekkerder in uw vel gaat zitten en dat er meer tijd is om uw klachten te bespreken.

Werkt homeopathie altijd langzaam?

Dit is afhankelijk van de aard van de klachten en hoe lang u er al last van heeft. Uw chronische klachten die al tientallen jaren bestaan zullen niet in een paar weken als sneeuw voor de zon verdwijnen. Dat zou niet logisch zijn. Van de andere kant kunnen (semi)acute klachten ook heel snel verholpen worden met het juiste middel. Dan kan de werking van homeopathische middelen dagen of zelfs uren merkbaar zijn.

Is homeopathie veilig?

Homeopathie op zichzelf is heel veilig. Er zijn geen 'bijwerkingen' van homeopathische middelen bekend. De belangrijkste richtlijn in de homeopathie, die al meer dan 250 jaar geldig is, is om zo zachtaardig als mogelijk te genezen. Tijdens de gesprekken zal ik ook altijd proberen te achterhalen of er aanwijzingen zijn dat u meer onderzoek nodig heeft of het verstandig is om een afspraak te maken met de huisarts. In twijfelgevallen zal ik altijd adviseren om ook een huisarts te bezoeken of zal ik met ervaren collega's overleggen wat voor u het beste is.

Werkt homeopathie als een placebo?

Homeopathie werkt zeker niet als placebo omdat zelfs kinderen en dieren positief reageren op het juiste middel. In de literatuur zijn zelfs veel beschrijvingen te vinden van mensen die onwetend een homeopathisch middel toegediend kregen waarna de klachten duidelijk veranderden. Daarbij is er genoeg onderzoek bekend dat aantoont dat het effect van homeopathische behandeling groter is dan placebo effect (zie o.a. onderzoek).

Wat wordt van mij verwacht tijdens de behandeling?

Om mijn werk goed te kunnen doen is het belangrijk om de juiste en voldoende informatie te hebben. Ik zal uiteraard mijn best doen om zoveel mogelijk informatie te vergaren door middel van het stellen van de juiste vragen. Belangrijk is natuurlijk ook dat u uw klachten goed observeert. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat u minutieus en met een dagboek alles moet bijhouden maar hoe beter u uw klachten en de effecten van het middel kunt beschrijven hoe makkelijker het is om het juiste middel te vinden.

Wat is een homeopathische beginverergering?

Een zogenaamde homeopathische beginverergering is een tijdelijke intensivering van de bestaande klachten voordat de genezing in gang wordt gezet. Deze intensivering zal na het innemen van het homeopathische middel beginnen en duurt vaak maar kort. De homeopathische beginverergering wordt echter door heel veel mensen niet eens opgemerkt.

Ik heb wel eens gehoord dat de klachten eerst erger moeten worden, klopt dat?

In sommige gevallen hebben patiënten inderdaad last van een zogenaamde homeopathische beginverergering. Voor meer informatie zie deze vraag.

Wat is het onderdrukken van klachten?

De klassieke homeopathie gaat er van uit dat uw klachten ontstaan als gevolg van een bepaalde verstoring. Het lichaam compenseert als het ware met behulp van symptomen deze onbalans en zoekt naar de minst schadelijke 'uitingswijze' (dus bijvoorbeeld liever huidklachten dan hartklachten). Als de gekozen uitlaatklep niet meer mogelijk is (doordat de symptomen op dit gebied onderdrukt worden) moet het lichaam een andere uitlaatklep vinden. Deze is vaak op een schadelijker vlak. Kortom door te onderdrukken is het lichaam genoodzaakt om op een schadelijker vlak te proberen te compenseren voor de onbalans. Omdat de symptomen ook gebruikt worden om het juiste middel te vinden is het lastiger voor mij als de klachten worden onderdrukt. Uiteraard wil dat niet zeggen dat zomaar iedereen moet stoppen met het nemen van medicatie en smeren van zalven. De medicatie kan een noodzakelijk kwaad zijn, moet afgebouwd worden of de gevolgen van stoppen met medicatie kan veel ernstiger zijn dan het wel te gebruiken. Bij het gebruik van medicatie is altijd overleg met diegene die de medicatie voor heeft geschreven belangrijk.

Hoe moet ik het homeopathische middel innemen?

In principe is dat afhankelijk van de klachten en omstandigheden. Er zijn twee verschillende methoden die ik gebruik. De meest gebruikte methode is om de pilletjes van het middel op te lossen in water en die oplossing verspreid over 24 uur op te drinken. Deze methode gebruik ik als het middel één keer ingenomen moet worden. Een andere methode die ik gebruik als het middel vaker ingenomen moet worden is dagelijks of wekelijks een pilletje in de mond te laten smelten. De manier die ik u adviseer staat duidelijk beschreven op het voorschrift dat bij het middel zit.

Hoe lang moet ik homeopathisch middelen innemen?

Ook dit is weer afhankelijk van uw klachten. Over het algemeen geldt dat indien u functionele klachten heeft, dat deze klachten over gaan na enkele dosissen van een homeopathisch middel. Bij structurele klachten (vervormingen of slijtage van organen / weefsel) kan dat soms ook het geval zijn maar is het gebruikelijker om op bepaalde momenten het middel te herhalen. In het algemeen kan het dus zo zijn dat u van uw klachten af bent na een keer een middel in te nemen maar het kan ook zo zijn dat u gedurende langere tijd regelmatig een middeltje moet innemen. Een simpel voorbeeld: als u behandeld wordt voor klachten aan uw gewrichten die behoorlijk zijn versleten (artrose) dan is de kans dat het met 1 pilletje gedaan is met de klachten nihil. Reëler is het om te verwachten dat de behandeling palliatief is en regelmatig een middeltje ingenomen moet worden. Wanneer u weer een middel moet innemen wordt bepaald door uw reactie op het middel, daarom zijn vervolg consulten zo belangrijk.

Hoe lang duurt mijn behandeling?

Aan het begin van de behandeling is dit moeilijk te voorspellen. Misschien heeft u klachten die na een of twee behandelingen voorbij zijn maar het kan ook goed zo zijn dat u gedurende langere tijd en met grotere tussenpozen in behandeling blijft. Dit heeft onder andere te maken met de ernst van de klachten, hoe lang de klachten al aanwezig zijn en de omstandigheden.

Kan ik iemand anders die dezelfde ziekte heeft mijn homeopathische middelen in laten nemen?

Dit raad ik u zeker niet aan. Het middel dat u van mij krijgt is namelijk niet alleen afgestemd op uw specifieke ziekte maar ook op de persoonlijke wijze waarop u ziek bent. Het individu speelt namelijk een belangrijke rol voor de homeopathische behandeling. Dus de ene persoon met hoofdpijn krijgt niet hetzelfde middel als iemand anders met hoofdpijn, ook al lijken beide 'hoofdpijnen' op het eerste gezicht hetzelfde. Het heeft dus ook geen nut om zomaar een middel dat u zelf gebruikt te geven aan iemand anders met dezelfde diagnose / klacht.

Wat is een repertorium?

Een repertorium is een groot boek (of tegenwoordig ook een softwarepakket) waarin heel veel symptomen staan met daarbij de middelen die mogelijk het betreffende symptoom kan genezen. Ze bestaan in veel soorten en maten (bijvoorbeeld vooral met een psychologische insteek, toegespitst op bepaalde organen, klinische of compacte repertoriums, etc.). Door de belangrijkste symptomen die tijdens het consult naar voren zijn gekomen op te zoeken in zo'n repertorium krijg ik een idee van welke middelen bij de meeste van uw symptomen passen. Die middelen zoek ik op in een zogenaamde materia medica om te bepalen welke het beste past bij het totaalplaatje.

Wat is een materia medica?

Een materia medica is een boek waarin homeopathische middelen staan waarbij bij elk middel de symptomen beschreven staan die dit middel kunnen genezen. Er zijn veel verschillende soorten materia medica's. Er bestaan materia medica's die vooral ingaan op fysieke symptomen maar ook die meer op de psychologische kant ingaan. Verder zijn er hele uitgebreide of beknopte materia medica's, die dieper ingaan op een speciale groep middelen of juist een bepaalde doelgroep wat betreft patiënten (bijvoorbeeld kinderen). Materia medica's gebruikt men om repertoriums op te stellen en bij te werken. Voor meer informatie zie het artikel over materia medica.

Wat is een homeopathische potentie?

Homeopathische middelen worden gemaakt van grondstoffen die men kan vinden in de natuur (mineralen, planten, dierlijke stoffen, etc.). In tegenstelling tot kruidengeneeskunde (zie deze vraag) worden deze grondstoffen bewerkt door te verdunnen en te schudden. Deze combinatie van bewerkingen zorgt ervoor dat de positieve eigenschappen van de grondstof behouden blijven terwijl de negatieve eigenschappen (denk bijvoorbeeld aan vergiftiging) verdwijnen. Het bewerken van de grondstoffen met behulp van oplossen en schudden noemt men potentiëren of dynamiseren. Verschillende stappen in dit proces heeft men een code gegeven. Deze code bestaat uit een letter voor de verhouding van bewerkingen (bijv. C = per stap 100 maal schudden en 1/100 verdunnen) en een getal om het aantal stappen weer te geven. Dus bijvoorbeeld C200 betekend 200 stappen van 100x schudden en 1/100 verdunnen. Er worden meerdere letters gebruikt (X, D, K, LM). Hoe hoger de potentie hoe 'sterker' het middel. Aan de hand van de informatie uit de consulten bepaal ik welke potentie van het middel u het beste kunt gebruiken.

Kan ik niet eenvoudig bij de reformwinkel een homeopathisch middel halen tegen mijn klachten?

Zie hiervoor het artikel 'Diagnose, email consulten en zelfzorgmiddelen'.

Wordt de homeopathische behandeling vergoed?

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NOKH waardoor de behandeling door de meeste zorgverzekeraars wordt vergoed, mits u de juiste (aanvullende) verzekeringen heeft. In welke mate uw behandeling wordt vergoed kunt u beter navragen bij uw zorgverzekeraar. Indien u een aanvullende verzekering afsluit is het mogelijk verstandig om zich af te vragen of deze relevant is.

Kan ik zonder verwijzing naar een klassiek homeopaat?

Ja, u heeft geen verwijskaart van de huisarts nodig om naar eenn klasiek homeopaat te kunnen gaan. U kunt altijd uit uzelf bij een klassiek homeopaat in behandeling gaan. In de meeste gevallen kunt u ook naast de reguliere behandeling behandeld worden door een homeopaat. Het is overigens wel zo dat als u in het bezit bent van een doorverwijskaart van de huisarts u de kosten die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar kunt opgeven aan de belastingdienst. Hiervoor kunt u echter het beste de website van de belastingdienst lezen.

Waaraan herken ik een bekwaam homeopaat?

Het is helaas zo dat iedereen zich kan uitgeven voor (klassiek) homeopaat waardoor er nogal wat therapeuten zijn die niet aan bepaalde minimale eisen voldoen. Hieronder staan enkele zaken waarop u kunt letten als u een afspraak wilt maken bij een homeopaat bij u in de buurt. Deze tips zijn gebaseerd op normen van de beroepsverenigingen van klassiek homeopaten, geschiedkundige ontwikkelingen, homeopathische theorie, logica en mijn persoonlijke mening en ervaring. Op deze website kunt u ook een overzicht zien van bekwame homeopaten die elk jaar aan kunnen tonen (dit is vrij uniek in Nederland) dat ze op eem professionele en betrouwbare wijze werken.

 • Beroepsvereniging: Ga eerst naar de website van een beroepsvereniging CAT-vergoedbaar (zoek behandelvorm = homeopathie), Kwaliteitstherapeuten (zoek behandelvorm = homeopathie), NOKH. Op die websites kunt u klassiek homeopaten vinden die in ieder geval aangesloten zijn bij een beroepsvereniging. Dat heeft bovendien als voordeel dat de meeste zorgverzekeraars (een gedeelte van) de kosten vergoeden.
 • Bereikbaarheid: Bel vervolgens een selectie van homeopaten en kijk of deze goed bereikbaar zijn (denk aan spreekuren, aantal dagen in de week dat de betreffende persoon werkt, etc.). Sommige homeopaten zijn zeer beperkt bereikbaar en dat is niet prettig indien u met acute vragen zit. Beperkte bereikbaarheid zegt ook iets in welke mate men met het vak bezig is.
 • Kosten: Vraag naar de kosten van de behandeling. Indien iemand veel geld vraagt voor een behandeling en daar bovenop ook nog eens veel extra kosten in rekening brengt voor bijv. middelen, telefonisch consulten, etc. dan kunt u het beste voorzichtig zijn. De vraag is dan ook wat de motivatie van deze therapeut is. Probeer duidelijkheid te krijgen over totale kosten, soms komt het voor dat men bedragen moet betalen die van tevoren niet duidelijk gecommuniceerd worden. Over het algemeen geldt: hoe onduidelijker de tarievenstructuur hoe voorzichtiger men moet zijn. Sommige homeopaten bieden aan om de consultprijzen te splitsen. Op het eerste gezicht lijkt dit een goede oplossing, maar vaak wil dat zeggen dat het maximale jaarbedrag vrij snel op is en u alsnog met hoge kosten zit al na het derde of vierde consult. Los daarvan is het splitsen van consulten niet geoorloofd. Het zegt dus ook iets over de therapeut die dit gebruikt om hoge tarieven te compenseren.
 • Werkwijze: Vraag naar de werkwijze.
  • Supplementen: Krijgt u naast een homeopathisch middel nog veel supplementen of andere middelen waar u voor moet betalen? Supplementen kunnen behulpzaam zijn, maar het gelijktijdig gebruiken van homeopathische middelen en supplementen kan het moeilijker maken om een duidelijk beeld te vormen over de werking van het homeopathisch middel.
  • Meerdere middelen: Indien men meerdere middelen tegelijk of alternerend moet innemen zonder dat de effecten van het middel tussentijds worden geëvalueerd dan is er zeker geen sprake van klassieke homeopathie. Met andere woorden indien u voor de komende periode verschillende middelen op verschillende tijdstippen moet innemen zonder dat er tussendoor goed contact is met de therapeut dan is dit geen goede zaak. Voor zeer gevoelige mensen kan dat op termijn zelfs slecht zijn (zie ook artikel over Zelfzorgmiddelen, vooral het stuk over complex homeopathie). S. Hahnemann, de grondlegger van de homeopathie, beschreef duidelijk dat je één middel moet geven en pas een nieuw middel moet geven indien het effect van het vorige middel geëvalueerd wordt.
  • Stroming / methode: Ook kunt u vragen volgens welke methode men werkt. De afgelopen ruim 200 jaar is een bepaalde manier van werken ontstaan waarmee men veel ervaring heeft op gedaan. Deze manier van werken is dus een beproefde methode waarvan bekend is dat het erg effectief, concreet en praktisch is. De voornaamste exponenten van deze methode zijn S. Hahnemann, J.T. Kent en G. Vithoulkas. Binnen homeopathische kringen wordt daarom dan ook wel eens verwezen naar de methode van Hahnemann, Kent of Vithoulkas. Sinds midden jaren 90 zijn er echter ook stromingen die in verschillende opzichten anders te werk gaan. Vergeleken met 200 jaar ervaring zijn het dus nieuwe stromingen waarbij het collectief aan ervaringen vele malen kleiner is dan de originele stroming / werkwijze en in dat opzicht pionierswerk is. Sommige van deze nieuwe stromingen zijn ook sterk afhankelijk van persoonlijke interpretatie. Kortom, volgens mijn mening zitten er nogal wat haken en ogen aan de nieuwe methoden. Nieuwe stromingen in de zin van een relatief andere werkwijze/interpretatie zijn de methoden waarvan o.a. R. Sankaran en J. Scholten exponenten zijn en de werkwijze volgens de zogenaamde 'ziekteclassificatie'. Mijn persoonlijk advies zou zijn om een homeopaat te zoeken die de werkwijze van G. Vithoulkas (is qua werkwijze bijna gelijk aan J.T. Kent en S. Hahnemann) volgt omdat deze methode betrouwbaar, praktisch en beproefd is. Dit is de werkwijze die oorspronkelijk met klassieke homeopathie wordt aangeduid. Het is helaas niet zo dat men de homeopaten zomaar kan verdelen in de een of andere stroming, maar mogelijk dat deze benadering meer houvast geeft.
 • Combinatietherapieën: Sommige homeopaten passen meerdere therapieën tegelijk toe in hun praktijk. Bijv. accupunctuur en homeopathie of bioresonantie en homeopathie. Het probleem is dat als men zoveel tegelijk doet vaak de tijd en energie ontbreekt om in één van de vakken goed te verdiepen. Een homeopathieopleiding duurt 4-6 jaar en dan begint de studie eigenlijk pas en eer je een beetje geroutineerd homeopaat bent moet je al minimaal 5 jaar ervaring achter de rug hebben, hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld accupunctuur. Het is dus nagenoeg onmogelijk om voldoende ervaring met homeopathie op te doen terwijl men een opleiding in een andere geneeswijze volgt. Daarnaast is evaluatie van het effect van het middel één van de belangrijkste onderdelen van klassieke homeopathie. Het evalueren van het effect van het middel is al moeilijk genoeg zonder andere therapieën te gebruiken; gebruikt men combinatietherapie&eumlen dan is het nagenoeg onmogelijk. Soms is het van de therapeut ook een noodgreep om supplementen en apparatuur te gebruiken omdat de resultaten met klassieke homeopathie niet voldoende waren vanwege andere factoren dan het correct toepassen van deze geneeswijze.
 • On-line consulten: Homeopaten die alleen met online (bijvoorbeeld email of chat) consulten werken kan men beter vermijden. Binnen de homeopathie hechten we heel veel waarde aan non-verbale communicatie om gewicht te geven aan bepaalde uitspraken. Bij online consulten is er uiteraard geen sprake meer van non-verbale communicatie. Het is in de huidige maatschappij erg gebruikelijk om via email en chat te communiceren maar bij een homeopathische behandeling werkt dit averechts. Het aanbieden van online consulten lijkt wel een uitkomst maar uiteindelijk is het tijdverspilling. Uiteraard kan email gebruikt worden als medium om te communiceren over ondergeschikte zaken maar het kan geen vervanging zijn van een consult.

Deze tips zijn bedoeld als algemeen persoonlijk advies waardoor hopelijk de kans op succes groter wordt. Dat wil dus zeggen dat door bovenstaande richtlijnen te volgen succes niet gegarandeerd is maar wel aanzienlijk hoger is.

Is de behandeling van invloed op mijn no-claim?

Aangezien de no-claim op dit moment alleen van toepassing is op het basis pakket en alternatieve behandelingen vaak in het aanvullende pakket zitten, wordt de no-claim niet beïnvloed door de behandeling. Uiteraard is kunt u het beste de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering raadplegen om zeker te zijn.

 

 

Nieuws

Copyright 2012 Klassieke Homeopathie Rob Willemse - webdesign Lutra Design