-

Kanker (tumoren) en klassieke homeopathie


Om de ziekte kanker te beschrijven is allereerst een nadere uitleg van de werking van de cellen in het menselijk lichaam noodzakelijk. Dit artikel bespreekt kanker in het algemeen, echter omdat huidkanker steeds meer toe neemt en de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland is, is er ook een kort stukje specifiek over deze vorm van kanker.

Cellen en celdeling

De mens bestaat, hiërarchisch gezien, uit:

 • Systemen - Een mens heeft verschillende systemen die elkaar helpen en soms overlappen qua functie. Bijvoorbeeld spijsvertering, gewrichten en ademhalingssysteem.
 • Organen - Elk systeem bestaat uit verschillende organen zoals maag, darmen, gewrichten, longen.
 • Weefsel - Elk orgaan bestaat weer uit verschillende soorten weefsels zoals slijmvlies, spieren, huid, etc.
 • Cellen - Het weefsel bestaat weer uit verschillende soorten cellen.

De cellen zijn de kleinste bouwstenen van het lichaam. Het zijn zelfstandige eenheden die bijzonder klein zijn en op zichzelf niet veel nut hebben maar doordat ze in grote hoeveelheden samenwerken vormen ze weefsels die hard nodig zijn om goed te kunnen functioneren. Het gemiddelde lichaam bevat 100-300 triljoen verschillende cellen schat men. Daarvan delen zich elke seconde ongeveer 10 miljoen cellen.

Er bestaan verschillende soorten cellen die elk een andere functie (en dus ook mogelijkheden) hebben. Sommige cellen zijn goed in het geleiden van elektrische stroompjes of produceren van hormonen, speeksel, melk, enzymen, etc. Terwijl andere cellen weer goed zijn in bijvoorbeeld het aanvallen van vreemde cellen of juist in staat zijn om stevig aan elkaar vast te zitten. Stamcellen kunnen in principe in verschillende soorten cellen transformeren. Maar een bepaalde soort cel kan niet zomaar veranderen in een ander type cel.

Een cel is eigenlijk een klein zakje (membraam) met daarin twee delen (cytoplasma en kern). Simpel gesteld dient het cytoplasma om de kern voldoende energie te geven om zijn werk te kunnen doen. In de kern zit het genetische materiaal en alle andere zaken die ervoor zorgen dat de cel zijn werk kan doen. Het membraam om de cel bevat zintuigen (receptoren) die ervoor zorgen dat bepaalde stoffen de cel in kunnen of weer door de cel worden afgescheiden, de cel weet dat het meer of minder werk moet doen. De kern bevat ook materiaal dat nodig is om de cel te kunnen delen en om bepaalde eiwitten te produceren.

Omdat cellen stuk gaan door beschadiging, slijtage, ouderdom, etc. moeten cellen zichzelf met een bepaald tempo aanvullen. Dat doen ze door zichzelf te delen. In het lichaam bestaat een bepaald evenwicht tussen het aantal nieuwe cellen en cellen die verdwijnen waardoor er geen gezwellen ontstaan. Nieuwe cellen ontstaan door celdeling: cellen delen zichzelf waardoor er voor één cel twee nieuwe in de plaats komen. De frequentie waarmee cellen zichzelf delen staat voor de cellen ook min of meer vast.

Om te voorkomen dat er teveel cellen komen zijn er twee mechanismen. Ten eerste hebben cellen een bepaalde levensduur. Sommige cellen kunnen enkele dagen leven terwijl andere cellen een levensduur van enkele maanden of jaren hebben. Deze levensduur zit als het ware geprogrammeerd in de cel. Ten tweede weet het immuunsysteem overbodige cellen die te snel vermenigvuldigen op te sporen en te vernietigen. Met andere woorden cellen vermenigvuldigen zich in gecontroleerde omstandigheden.

Wat is kanker?

Het lichaam bevat allerlei mechanismen om te voorkomen dat er een balans is tussen het aantal cellen dat erbij komt en afsterft. De genetische informatie in de cel geeft aan hoe snel deze zich moet delen, wat de levensduur is van de cel en welke cel het moet vormen bij een dergelijke deling. Ook helpt het immuunsysteem om overtollige cellen (kankercellen) te vernietigen.

Als er echter iets mis gaat in de cellen omdat de informatie in de cellen veranderen dan kunnen ze zich sneller vermenigvuldigen dan dat er cellen sterven. Een dergelijk verandering van de informatie (genetisch materiaal) in de cellen vindt vaak plaats onder invloed van een kankerverwekkende stof (carcinogeen). Als het teveel aan cellen ook nog eens niet door het immuunsysteem vernietigd wordt, dan krijg je gezwellen (tumoren of ook neoplasma genoemd). Een tumor gaat dan groeien en veroorzaakt zo problemen in het lichaam.

Een gezwel (tumor) kan goedaardig (benigne) of kwaadaardig (maligne) zijn. Een voorbeeld van een goedaardig gezwel op de huid is bijvoorbeeld een moedervlek terwijl een melanoom een kwaadaardig gezwel op de huid is. Een ander voorbeeld van een goedaardig gezwel is een poliep. Goedaardige gezwellen groeien maar tot een bepaald formaat, verspreiden zich niet en vormen daardoor geen echte bedreiging. Kwaadaardige tumoren verspreiden zich wel (uitzaaiing of metastase), ze breiden uit in omliggend weefsel en tasten functies van het lichaam aan. Kwaadaardige tumoren noemt men kanker. De rest van het artikel zal vooral betrekking hebben op kanker.

Een tumor kan in principe ontstaan in alle soorten cellen (weefsels) van het lichaam. Men verdeelt de kwaadaardige tumoren (kanker) echter in grofweg vier categorieën afhankelijk van het soort weefsel waarin het ontstaat:

 • Carcinomen - Kanker die ontstaat in organen en klieren.
 • Lymfomen - Kanker die ontstaat in het lymfeklierstelsel.
 • Leukemie - Kanker die ontstaat in bloedcellen.
 • Sarcomen - Kanker die ontstaat in botten, spieren, vet of kraakbeen.

Het lijkt erop dat kanker doodsoorzaak nummer een wordt vanaf 2010. Long-, dikke darm- en borstkanker vormen de top drie wat betreft het aantal patiënten met kanker. Het aantal mensen met een bepaalde vorm van kanker is in de loop van de tijd heel veel veranderd. Bepaalde vormen van kanker die men vroeger zelden zag komen nu heel vaak voor terwijl veelvoorkomende kanker vormen uit het verleden nu bijna niet meer voor komen. Ook de overlevingskansen en gemiddelde leeftijd waarop men kanker krijgt, veranderen in de loop van de tijd. Deze veranderingen hebben vooral te maken met veranderingen in levenstijl, technologie, hogere leeftijd, milieu en medische kennis.

Hier zijn verschillende filmpjes over kanker te vinden: huidkanker, verstandig zonnen, borstkanker, moedervlekken, baarmoederhalskanker, baarmoederkanker, dikke darm kanker en longkanker.

Huidkanker

Huidkanker ontstaat steeds meer. Dat komt omdat het klimaat verandert (meer zon en UV stralen) maar het is ook veel makkelijker om naar zonnige landen te gaan. Het is in bijna alle gevallen het gevolg van teveel blootstellen aan licht (UV-straling). Door het zonlicht worden de huidcellen beschadigd en gaan ze zich sneller vermenigvuldigen dan normaal is. De hoeveelheid ultraviolet straling die men krijgt in combinatie met de aanleg voor huidkanker bepaalt of men huidkanker krijgt. Met andere woorden hoe meer zon hoe groter het risico op kanker. Men onderscheid 3 soorten huidkanker (afhankelijk van de soort cel waaruit de kanker bestaat):

 • Basaalcelcarcinoom - Dit is de meest voorkomende vorm van huidkanker. Het komt vooral voor op plekken die bloot worden gesteld aan zonlicht (vooral gezicht, nek en handrug). Deze vorm van kanker groeit langzaam en verspreid zich niet amper.
 • Plaveiselcelcarcinoom - Deze vorm van kanker vormen eerst kleine rode bobbeltjes die later over kunnen gaan in zweren. Ook hier is ontstaan ze vooral op plekken van de huid die aan zonlicht bloot gesteld worden. Daarnaast zijn de lippen ook plaatsen waar ze voor kunnen komen. Deze vorm van kanker kan zich snel uitzaaien.
 • Melanoom - De melanoom ontstaat uit pigment weefsel in de huid, dus vooral bij moedervlekken. Ze zijn vaak bruin of zwart van kleur en ontstaan op de onderarmen of benen en op latere leeftijd ook op het hoofd, nek en schouders.

Men kan het risico op huidkanker aanzienlijk verminderen door: de zon op zijn hoogtepunt te vermijden (11:00-15:00 uur), goed te beschermen tegen zonlicht (juiste beschermingsfactor en kleding), niet te zonnen op een zonnebank en zonnebrand te voorkomen. Wees verder alert op veranderende moedervlekken (grote, pijn, afscheiding, etc.).

Meer informatie over schadelijke gevolgen van de zon en warmte staan in de artikelen Zonneallergie en Zonnebrand, hitteslag en zonnesteek.

De oorzaken van kanker

Een of meerdere van onderstaande factoren kunnen van invloed zijn bij het ontstaan van kanker. Niet iedereen is even gevoelig voor de genoemde factoren.

 • Carcinogenen - Er zijn bepaalde stoffen die cellen dusdanig kunnen veranderen dat deze zich sneller gaan delen. Denk aan straling (bijvoorbeeld röntgenstralen, zonlicht, kernexplosies), chemische stoffen (bijvoorbeeld asbest, tabak, alcohol, nikkel), voeding (bepaalde vetten, te weinig vezels) en fysieke oorzaken (trauma, frequente irritatie). Uiteraard hangt de plaats waar zich kanker ontwikkelt samen met de aard van de kankerverwekkende stoffen.
 • Virussen - Bepaalde virussen vergroten de kans op kanker. Bijvoorbeeld het humaan papilloma-, Epstein-Barr- en hepatitis B virus vergroten de kans op kanker in baarmoederhals, lever, mondholte en keel.
 • Aanleg/erfelijkheid - Sommige vormen van kanker zijn het gevolg van erfelijkheid. Andere vormen van kanker worden niet zozeer bepaald door erfelijkheid maar er is wel een aanleg of gevoeligheid voor (bepaalde vormen van) kanker. Men ontdekt steeds meer genen die, als ze defect zijn, de kans op een bepaalde soort kanker aanzienlijk vergroten. Maar ondanks dat is het niet altijd 100% zeker dat men door een dergelijk defect gen kanker krijgt.
 • Ouderdom - Naarmate men ouder wordt, wordt het genetische materiaal in de cellen ook slechter en is de kans op foutjes groter.
 • Gevolg van andere ziekten - Sommige ziekten kunnen de kans op kanker vergroten of zijn als het ware voorlopers op kanker. Een voorbeeld is de ziekte familiaire adenomateuze polyposis die bij onvoldoende behandeling dikke darm kanker kan veroorzaken.
 • Persoonlijkheid - Het is volgens sommige bronnen gebleken dat mensen die kanker hebben vaak bepaalde persoonlijkheidstrekken gemeen blijken te hebben. Mensen met negatieve, sombere, starre, angstige of agressieve persoonlijkheidstrekken (type C persoonlijkheid) hebben vaak een lagere weerstand. Ook veel stress of moeilijk met stress om kunnen gaan kan een negatief effect hebben. Een authentieke positieve, open persoonlijkheid lijkt een voordeel en verlaagt kansen op kanker en verhoogt overlevingskansen. Ook is het opvallend dat uit bepaalde onderzoeken zelfs blijkt dat afhankelijk van de locatie van de tumor mogelijk ook andere persoonlijkheidseigenschappen een rol spelen. Er zijn echter ook bronnen die deze invloed ontkennen.
 • Verminderd immuunsysteem - Mensen met een (langdurig) minder goed werkend of onderdrukt immuunsysteem lopen meer risico op kanker. Dat komt omdat het immuunsysteem dan minder goed in staat is om losgeslagen cellen op te sporen en te vernietigen. Het immuunsysteem kan minder goed werken als gevolg van een ziekte (bijvoorbeeld HIV) of door het effect van medicatie (bijvoorbeeld bij orgaantransplantatie of reuma). De kans op kanker bij mensen die medicatie slikken om het immuunsysteem te onderdrukken is 100 keer groter dan bij mensen met een normaal werkend immuunsysteem.
 • Geografische locatie - In bepaalde landen komen bepaalde vormen van kanker minder vaak voor dan in andere landen. Dit terwijl inwoners van die landen die emigreren weer wel vaker een bepaalde vorm van kanker krijgen. Hoogst waarschijnlijk hangt dit samen met voeding en milieu.

Symptomen van kanker

Waarschuwingssignalen

Afhankelijk van de omvang, locatie en verspreiding van de tumor kunnen andere klachten optreden. De waarschuwingssignalen die mogelijk op de aanwezigheid van kanker kunnen wijzen zijn (veel van deze signalen kunnen ook op onschuldige klachten wijzen):

 • Vermoeidheid
 • Spierpijn
 • Zwakte
 • Snel blauwe plekken
 • Pijn in gewrichten
 • Aanhoudende, nieuwe pijn
 • Depressie
 • ’s Nachts transpireren
 • Terugkerende koorts
 • Trommelstokvingers
 • Koorts
 • Verminderde eetlust
 • Huidklachten
 • Knobbeltje voelen (bijv. in borst of testikels)
 • Veranderende of groeiende moedervlekken of pigmentvlekken
 • Problemen met stoelgang (diarree, verstopping, bloed in ontlasting)
 • Plasproblemen
 • Ongewoon bloedverlies

Zie KWF Kankerbestrijding voor meer informatie over verschillende symptomen. Naarmate de kanker toe neemt qua omvang en zich verder verspreidt in het lichaam kunnen verschillende klachten optreden.

Complicaties

Complicaties van kanker kunnen zijn dat organen verdrukt worden, organen afgesloten worden of dat organen versneld of vertraagd hun functie uitvoeren. Men kan denken aan afsluiting van darmen, bloedvaten, luchtwegen, zenuwen etc. Ook kan door hogere druk in bloedvaten zich vocht gaan ophopen op belangrijke plaatsen zoals rond het hart, in het gezicht en bovenlichaam. Verder kunnen gezwellen in de botten ontstaan of ernaar verspreiden waardoor deze zwakker worden en makkelijker kunnen breken. Ook kan door de kanker bepaalde hormonen meer of minder worden aangemaakt met alle gevolgen van dien.

De behandeling van kanker

Reguliere geneeskunde

Er zijn verschillende manieren om kanker te behandelen. Afhankelijk van de soort kanker, locatie, omvang, ernst van de klachten en algemene toestand van de patiënt zal men voor een andere methode of combinatie van methoden kiezen. Het effect van de behandelingen is afhankelijk van de soort kanker, het stadium van de kanker, de mate van uitzaaiingen etc. In het algemeen zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Operatie - Men snijdt het gezwel weg. Dat kan mits het gezwel goed bereikbaar is en er geen risico’s van meer beschadiging zijn.
 • Bestraling - Men bestraalt de plaats van de tumor met stralen die snel vermenigvuldigende cellen doodt. Helaas maken de stralen daarbij geen onderscheid tussen kankercellen en normaal weefsel. De stralen worden zo goed mogelijk op de kankercellen gericht maar het is lastig om te voorkomen dat gezond weefsel (onder andere huid, slijmvlies, beenmerg) niet ook aangetast wordt en bijvoorbeeld gaat infecteren. De bestralingssessies worden dusdanig gepland dat het normale weefsel genoeg tijd heeft om te herstellen.
 • Chemotherapie - Met chemotherapie doodt men alle cellen die snel delen. Dit zijn dus vooral kankercellen maar ook andere cellen. Men probeert de chemotherapie zo goed mogelijk af te stemmen op de kanker zodat gezond weefsel zo weinig mogelijk last ervan heeft. Dit is echter nooit helemaal te voorkomen.
 • Palliatieve of ondersteunende therapieën/ingrepen - Men kan ervoor kiezen om naast bestrijding van de kanker ook andere ingrepen en therapieën te gebruiken om de gevolgen van de tumor of bijwerkingen van de behandeling te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan pijnbestrijding, schade aan organen repareren, misselijkheid verminderen, voeding via een sonde toedienen, stoma, etc.

Bijwerkingen van de behandelingen zijn vaak misselijkheid, overgeven, haaruitval, vermoeidheid, gebrek aan eetlust, steriliteit, grotere kans op leukemie, irritatie van de blaas, grotere kans op infecties, problemen met stolling van het bloed, etc.

Wat kunt u zelf doen om risico’s te verminderen?

Er zijn een aantal dingen die men zelf kan doen om de kans op kanker te verkleinen. Helaas is het echter ook zo dat het al dan niet krijgen van kanker niet alleen afhankelijk is van een gezonde levenstijl. Wel is het zo dat men de risico’s verkleint.

 • Stop met roken en overmatig alcohol drinken. Roken is wel een van de factoren die van grote invloed is op het krijgen van kanker. Niet alleen longkanker maar ook kanker in de mond of slokdarm kan ontstaan door roken.
 • Eet gezond en goed. Vermijd veel vet eten.
 • Zorg voor voldoende lichaamsbeweging.
 • Beperk overgewicht.
 • Vermijd teveel blootstelling aan zonlicht.
 • Zorg voor voldoende ontspanning, relativering en een positieve levenshouding.
 • Vitamine A, E, B15 en B17 schijnen behulpzaam te zijn bij het voorkomen van kanker. Net zoals de mineralen selenium en magnesium. Het is altijd het beste om deze vitaminen en mineralen via voedsel in te nemen en niet via vitamine preparaten of andere aanvullingen.
 • Over het algemeen moet men proberen om veel groente (vooral artisjokken en bonen, niet te lang gekookt), fruit (vooral rood fruit; zie artikel of uitgebeid artikel [Engels]), granen en noten te eten. Onlangs is ontdekt dat de stof Salvestrol mogelijk kankercellen aantast. Deze stof zit in broccoli, spruitjes, schillen van bepaald fruit, etc. (zie dit artikel) [Engels]

Indien kanker geconstateerd is

 • Vitaminen - Vitamine A, E, B15 en B17 schijnen volgens sommige bronnen ondersteunend te zijn bij het bestrijden van kanker, net zoals de mineralen selenium en magnesium. Of deze vitaminen en mineralen daadwerkelijk helpen is niet 100% zeker maar van de andere kant kan het ook geen kwaad om extra vitaminen te nemen als het lichaam zo zwaar belast wordt door de ziekte en therapie. Het is altijd het beste om deze vitaminen en mineralen via voedsel in te nemen en niet via vitaminepreparaten of andere supplementen. De vraag is ook hoeveel vitamine eventueel juiste schadelijke effecten kan veroorzaken. Eet dus verstandige hoeveelheden en beschouw het niet als enige methode om de kanker te bestrijden. Voeding die veel van de genoemde vitaminen bevatten:
  • Vitamine A: wortels, pompoenen, gele groenten en vruchten, eieren en melkproducten.
  • Vitamine B15: biergist, bruine rijst, volkorengranen, pompoenen en sesamzaad.
  • Vitamine B17: kern van pitten van verschillende vruchten zoals vooral abrikozen (maar dit is helaas zeer moeilijk verkrijgbaar), mais, bittere amandelen en alfalfa.
  • Vitamine E: tarwekiem, plantaardige oliën, sojabonen, groene bladgroenten, volkoren- en ontbijtgranen en eieren.
 • Donker fruit - Onlangs werd een onderzoek gepubliceerd (uitgebreider artikel [Engels]) dat het eten van donker fruit de groei van kanker cellen kan vertragen en eventueel zelfs kankercellen kan vernietigen.
 • Voedsel - Over het algemeen moet men proberen om veel groente (vooral artisjokken, brocolli en bonen, niet te lang gekookt), fruit, granen en noten te eten. Vermijd rood vlees en witte suiker (beter is honing of rietsuiker).
 • Goed eten - Zorg dat u goed en gezond blijft eten indien u kanker heeft. Goede voeding is nodig omdat het lichaam veel energie nodig heeft om de ziekte te bestrijden en om de effecten van de behandeling aan te kunnen. Helaas is het effect van de ziekte en de bijwerkingen van de behandeling vaak een gebrek aan eetlust en misselijkheid. Probeer echter toch iets te vinden waardoor u voldoende eet. Veel proteïnen (behalve dat in rood vlees, liever kip of vis) en calorierijk eten is belangrijk.
 • Tips tegen misselijkheid - Misselijkheid kunt u misschien verminderen door koud eten te eten, niet te vet eten, kleine porties, eventueel droog eten.
 • Eten - Eet wanneer u honger heeft en wanneer u er zin in heeft. Beweeg voor het eten en rust na het eten.
 • Tips bij diarree - Bij diarreeklachten is het beter om vaker kleine porties te eten in plaats van 2-3 keer een grote portie.
 • Verzorg uw psyche - Zorg ook voor uzelf op mentaal/emotioneel vlak. Zoek afleiding, geestelijke ondersteuning en probeer positief te blijven.

Klassieke homeopathie en kanker

Een behandeling met klassieke homeopathie heeft altijd als doel om de effectiviteit van het lichaam te verbeteren en het dichter naar een natuurlijke toestand te brengen. Bij de behandeling van kanker betekent dit dat het lichaam beter om kan gaan met medicatie waardoor dit beter werkt, de bijwerkingen minder zijn en het immuunsysteem beter werkt. Mogelijk dat dit in bepaalde gevallen voldoende is om te genezen van kanker in combinatie met reguliere geneeskunde maar in ieder geval kan het palliatief gebruikt worden. Verder kan klassieke homeopathie ondersteunen door het verminderen van vermoeidheid, misselijkheid, overgeven, futloosheid, etc. en het verbeteren van eetlust, depressie, maag-darm functies, vermogen om om te kunnen gaan met de ziekte, etc.

Er is ook onderzoek gedaan naar de effecten van homeopathie bij het behandelen van bepaalde vormen van kanker. Daaruit bleek dat vermoeidheid en opvliegers significant verbeterden. De tevredenheid van de deelnemers was zeer hoog, ongeveer 75% gaf aan dat ze homeopathie als (zeer) behulpzaam hadden ervaren.

Wat betreft een alternatieve behandeling in het algemeen is het verstandig om de volgende zaken in acht te nemen:

 • Vermijd therapeuten die zeggen dat je moet stoppen met reguliere geneeskunde of medicatie.
 • Wees wantrouwig naar therapeuten die beweren u met zekerheid te kunnen genezen van kanker.
 • Pas op voor therapeuten die na een kort gesprek of onderzoek dure medicatie of supplementen voorschrijven.
 • Kies voor een therapeut die aangesloten is bij een beroepsvereniging. Dat is geen 100% garantie voor een goede behandeling maar in ieder geval verkleint u de kans dat u te maken heeft met een onbekwame therapeut.
 • Een goede therapeut zal helder communiceren en informeren over werkwijze, achtergrond, kosten en doet niet (onbewust) aan emotionele chantage ("als u mij niet vertrouwt dan ...").
 • Bespreek met de behandelend arts dat u ook gebruik wilt maken van een alternatieve therapie.

Specifiek met betrekking tot homeopathie is het onderstaande verstandig om in gedachten te houden:

 • Gebruik geen algemene, generieke homeopathische middelen die u bij de apotheek of reformzaak koopt. Gebruik homeopathische middelen altijd op basis van een degelijk advies van een bekwaam klassiek homeopaat. Zie ook artikel over zelfzorgmiddelen.
 • Maak met de klassiek homeopaat, indien mogelijk uiteraard, een afspraak voor een eerste consult voordat de eerste bestraling of chemotherapie plaats vind. Op die manier kan de homeopaat een goed beeld krijgen van de ziekte zonder dat dit beeld verward wordt met bijwerkingen van medicatie en behandelingen. Het is geen probleem om reguliere behandelingen te combineren met klassieke homeopathie maar indien u met homeopathie begint na de chemotherapie, bestralingen, etc. is het voor de homeopaat wel moeilijker om in eerste instantie tot een juiste keuze van het middel kan komen.
 • Vermijd homeopaten die verschillende middelen per dag voorschrijven dit is namelijk geen klassieke homeopathie en kan juist meer verstoring in het lichaam creëren. Gebruik geen verschillende homeopathische middelen per dag of complex homeopathische middelen.
 • Indien u kiest voor homeopathie als behandeling naast de reguliere behandelingen dan is het verstandig om een klassiek homeopaat te vinden die homeopathie als voornaamste therapie bedrijft. In het algemeen zijn mensen die homeopathische middelen voorschrijven naast andere therapieën of homeopathische middelen ‘erbij’ doen minder bekwaam wat betreft homeopathie. Het effect is dan nagenoeg hetzelfde als kiezen voor zelfzorgmiddelen. Uiteraard zijn er hierop soms uitzonderingen. Indien u voor homeopathie kiest wilt u natuurlijk dat deze therapie zo goed mogelijk toegepast wordt om het maximale effect te bereiken. Kiezen voor een klassiek homeopaat die zich alleen bezig houdt met homeopathie verhoogt de kans aanzienlijk dat homeopathie u kan helpen.

Het kiezen van het homeopathische middel bij de behandeling van kanker kan via 3 vrschillende strategieen plaats vinden:

 • Oorzaak - Als kanker geconstateert is dan wordt gezocht naar de oorzaak of aanleiding. Dit kan binnen de klassieke homeopathie alles zijn dat stress op de psyche of het lichaam heeft veroorzaakt. Het middel dat hierbij past (eventueel in combinatie met andere kenmerken) kan men als eerste inzetten om de ziekte te bestrijden.
 • Totaliteit - Hierbij houdt men rekening met het totaalbeeld van alle klachten en kenmerken van de patiënt. Dit is een strategie die vooral in de beginfase gebruikt kan worden omdat het middel dat op deze wijze is gekozen nog goede effecten kan verwezenlijken. Deze strategie gebruikt men in beginfase als er geen duidelijke oorzaak bekend is
 • Specifieke middelen - Specifieke middelen zijn middelen die specifiek voor klachten in bepaalde organen, bijwerkingen of complicaties, etc. Als de kanker verder gevorderd is dan zijn vaak deze middelen nodig. Men begrijpt binnen de homeopathie niet goed waarom middelen gekozen op totaliteit in gevorderde stadia van kanker niet meer goed werken terwijl specifieke middelen juist wel werken. Deze strategie wordt gebruikt in gevorderde stadia van kanker als de middelen op totaliteit en oorzaak niet meer werken.

Homeopaat bij u in de buurt

Mocht u op zoek willen gaan naar een homeopaat om uw klachten te behandelen dan zijn deze tips om een bekwame homeopaat te herkennen mogelijk interessant.

Bespreking tijdens radioprogramma 'Nens in de middag'

Klik hier om gesprek te beluisteren

Beoordeling

Hier kunt u uw mening over het artikel geven.

Uw beoordeling

Eventuele opmerkingen:

Eventueel uw email:

Anti-spam: hoeveel is 5+6?

   

Bronnen en interessante links


Met betrekking tot het gebruik van deze informatie zijn er een aantal dingen die belangrijk zijn om te weten. Deze informatie vindt u via deze link.

 

 

Nieuws

Copyright 2012 Klassieke Homeopathie Rob Willemse - webdesign Lutra Design